മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ് 3.6 പുറത്തിറങ്ങി

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുക‌‌ള്‍ക്കു ശേഷം മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് 3.6 പുറത്തിറങ്ങി. 2010 ജനുവരി 21 നാണ്‍ ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് 3.5നേക്കാള് 25 % വേഗതയേറിയതാണെന്ന് മോസില്ല കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗില്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഫയര്‍ഫോക്സ് 3.6-ന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക.

നേരത്തേയുള്ള ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതു പോലെ ഈ പതിപ്പും മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്. മലയാളം പതിപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക.

ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന വേളയില്‍ (അതായത് പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി 1 മണിക്കൂറിനകം) 139,958 പേര്‍ ഈ പതിപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പുതുക്കിയ വിവരമറിയാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക.

പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയതായുള്ള മോസില്ലയിലെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ

മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകള്‍ക്ക് ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കുക.

  1. January 27, 2010 at 1:39 PM

    Gr8 yar

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s